57836 - Κάθε πράξη

Ν. Λυγερός

Κάθε πράξη
που κακοποιεί
ένα σύμβολο
ελευθερίας
πρέπει
να καταδικαστεί
γιατί είναι
βαρβαρότητα
και όχι μόνο
πολιτική.