57839 - Δώσε σημασία

Ν. Λυγερός

Δώσε σημασία
σε αυτά
που η κοινωνία
θεωρεί
άχρηστα
γιατί συχνά
είναι τα ίδια
που είναι
τελικά
ουσιαστικά
για την Ανθρωπότητα.