57840 - Το λευκό λιοντάρι

Ν. Λυγερός

Το λευκό λιοντάρι
έχει μια ομορφιά
που δεν περιμένεις
για την φύση
ενώ είναι
η ζωή του
από την αρχή
της ύπαρξής του
που δεν ξέρει
ότι είναι σπάνια.