57843 - Πριν έξι χρόνια

Ν. Λυγερός

Πριν έξι χρόνια
η Γαλλία
δέχτηκε
τρομοκρατικό
χτύπημα
που σκότωσε
συστηματικά
αθώους
που δεν ξεχάσαμε.