57844 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
κατά
της βαρβαρότητας
έχει
πολλές
εκδοχές
και πρέπει
να είσαι
έτοιμη
για κάθε
περίπτωση.