57852 - Δεν υπάρχει πίστη

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει πίστη
στην κρατική
θρησκεία
γι’ αυτό είναι
ικανή
να παράγει
βαρβαρότητα
ενάντια
στους αθώους
της Ανθρωπότητας.