57854 - Αν θέλεις

Ν. Λυγερός

Αν θέλεις
να καταδικάσεις
μία πράξη
βαρβαρότητας
πρέπει
να μελετήσεις
το βαθύ
παρελθόν
για να προβλέψεις
τη συμπεριφορά
του μέλλοντος.