57864 - Είμαι κάγκελο

Ν. Λυγερός

Είμαι κάγκελο
και όχι
ποίημα
γιατί
θέλω
να πω
μόνο
την αλήθεια
χωρίς
ομορφιά
αφού
αυτή
δεν υπήρχε
στα γκουλάγκ.