57867 - Η γενίκευση

Ν. Λυγερός

Η γενίκευση
του ορισμού
της γενοκτονίας
είναι αίτημα
της Ανθρωπότητας
για την προστασία
των αθώων
μέσω του έργου
των Δίκαιων.