57869 - Η αλιεία του 21

Ν. Λυγερός

Η αλιεία του 21
θα είναι
ευρωπαϊκή
και αυτό
σημαίνει
ότι θα είναι
άλλη μία
ενίσχυση
των δικαιωμάτων
της Ελλάδας
απέναντι
στη βαρβαρότητα.