57871 - Η ανθρωπιά του Σπύρου

Ν. Λυγερός

Η ανθρωπιά του Σπύρου
σε άγγιξε
γιατί ήταν
μάρτυρας
της βαρβαρότητας
που είχε
επιβληθεί
στην Ουγγαρία
από τον κομμμουνισμό
κατά των αθώων.