57874 - Με τη Στρατηγική

Ν. Λυγερός

Με τη Στρατηγική
Ανθρωπότητας
μπορείς
να δεις
πως πρέπει
να γενικευτεί
ο ορισμός
της γενοκτονίας
σε τεχνικό
επίπεδο
για να είναι
ανθεκτική.