57875 - Δεν επαρκεί

Ν. Λυγερός

Δεν επαρκεί
η νομική
για τα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας
χρειάζεται
και στρατηγική
για να ξεπεραστούν
τα εμπόδια
της κοινωνίας
της βαρβαρότητας
και της λήθης.