57881 - Και στο νοσοκομείο

Ν. Λυγερός

Και στο νοσοκομείο
η  Διδασκαλία
μπορεί να παράγει
ανθρώπινο έργο
όταν υπάρχει
η άμεση ανάγκη
γι’ αυτό μη διστάζεις
να κατασκευάσεις
τη γέφυρα
που επιτρέπει
την πρόσβαση
στην πηγή
χαράς.