57885 - Ο προσανατολισμός

Ν. Λυγερός

Ο προσανατολισμός
είναι άμεση
αναφορά
στον ήλιο
αλλά
και στο φως
των Αγίων Τόπων
λόγω
του Έργου
του Χριστού
για το μέλλον.