57889 - Όταν αρχίζεις

Ν. Λυγερός

Όταν αρχίζεις
να σκέφτεσαι
Μαθήτρια
να ξέρεις
ότι παράγεις
χαρά
στη Διδασκαλία
γιατί ξέρει
ότι θα βρεις
το βαθύ
φως.