57892 - Η απομάκρυνση

Ν. Λυγερός

Η απομάκρυνση
του Προέδρου
ακόμα
και ως διαδικασία
συμβολική
είναι
η πρέπουσα
για το μέλλον
της δημοκρατίας
της Αμερικής.