57895 - Επέλεξε

Ν. Λυγερός

Επέλεξε
αν θέλεις
να είσαι
κοντά
στους ανθρώπους
ή μαζί
γιατί έχει
μεγάλη σημασία
για τη ζωή σου
στο μέλλον.