57897 - Αν θεωρείς

Ν. Λυγερός

Αν θεωρείς
ότι πρέπει
να μειώσεις
το φαγητό
ενώ είναι καλό
πρέπει
να σκεφτείς
ότι πρέπει
να επιλέξεις
το πολύ καλό
που είναι
ανθρώπινο.