57902 - Με την ουσία

Ν. Λυγερός

Με την ουσία
βλέπεις
το μέγεθος
του αγώνα
για το μέλλον
της Ανθρωπότητας
που εξαρτάται
μόνο
από τη δική μας
μαχητικότητα
ως Δίκαιοι.