57903 - Η Νέα Υόρκη

Ν. Λυγερός

Η Νέα Υόρκη
συνεχίζει
να είναι
στο μυαλό μας
γιατί ξέρουμε
πόσο σημαντικό
είναι το έργο
που παράγεται
σε αυτή την πόλη
λόγω Ηνωμένων Εθνών.