57904 - Στο Central Park

Ν. Λυγερός

Στο Central Park
έχουμε βάλει
κομμάτια
μνήμης
γιατί
αποτελεί
σημείο
αναφοράς
για τους αγώνες
του μέλλοντος
της ιστορίας.