57913 - Το γυάλινο θέαμα

Ν. Λυγερός

Το γυάλινο θέαμα
έπλασε γρήγορα
ομορφιά κρυσταλλική
για να δείξει
πως η ουσία
ήταν σημαντική
και πόσο
ζωντανή ήταν
για το έργο.