57914 - Άκουσες το θέαμα

Ν. Λυγερός

Άκουσες το θέαμα
σαν να ήσουν
στο θέατρο
της φύσης
και κατάλαβες
ότι το σώμα σου
ήταν ταυτόχρονο
περιβάλλον
εξωτερικό.