57915 - Στα όρια

Ν. Λυγερός

Στα όρια
όταν φτάνεις
νιώθεις
την ανάγκη
της πολλαπλής
απελευθέρωσης
και πρέπει
να ξεπεράσεις
τα εμπόδια
του ελέγχου
για να βρεις
τη μεταχαρά.