57916 - Στην άκρη

Ν. Λυγερός

Στην άκρη
βλέπεις
το αποτέλεσμα
της δράσης
όταν αυτή
είναι σφαιρική
και η ανταπόκριση
σε χαροποιεί
γιατί νιώθεις
κάθε παλμό
του ωστικού
κύματος.