57920 - Με το έργο

Ν. Λυγερός

Με το έργο
του πάθους
κλέβεις
τις νύχτες
για να τις κάνεις
ημέρες φωτός
για όσους
αγαπούν
την ουσία
της Ανθρωπότητας.