57921 - Από το παραθυράκι

Ν. Λυγερός

Από το παραθυράκι
έβγαλε
το χέρι του
κι ας έκοψε
το μπράτσο του
για ν’ αγγίξει
επιτέλους
την τριανταφυλλιά
που τον περίμενε
γιατί ήξερε
όταν συνέχιζε
η ζωή του
μετά το τέλος.