57941 - Ανήκουμε

Ν. Λυγερός

Ανήκουμε
στην ίδια
ορχήστρα
και ο καθένας
με το όργανό του
πρέπει
να συντονιστεί
για να μπορέσουμε
να βγάλουμε
το έργο
της Ανθρωπότητας.