57942 - Μόνο μαζί

Ν. Λυγερός

Μόνο μαζί
θα μπορέσουμε
να καταπολεμήσουμε
τη βαρβαρότητα
και να αποτρέψουμε
τις πράξεις της
ενάντια στους αθώους
που περιμένουν
τη βοήθειά μας

εδώ και χρόνια.