57943 - Χωρίς μελέτη

Ν. Λυγερός

Χωρίς μελέτη
του αρχειακού
υλικού
δεν μπορείς
να προχωρήσεις
αποτελεσματικά
και να έχεις
ανθεκτικά
αποτελέσματα
ενάντια στη βαρβαρότητα.