57945 - Κανείς

Ν. Λυγερός

Κανείς
δεν έχει
το δικαίωμα
να βάλει
σε κίνδυνο
μια Αποστολή
που έχει
ως στόχο
την απελευθέρωση
των Αθώων
και τα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας.