57949 - Μόνος του

Ν. Λυγερός

Μόνος του
ο Lemkin
δεν μπορούσε
να καταφέρει
περισσότερα
γιατί
του έλειπε
η στρατηγική
ικανή
ν’ αντιμετωπίσει
τη βαρβαρότητα.