57952 - Και μόνοι

Ν. Λυγερός

Και μόνοι
με την Ανθρωπότητα
θα συνεχίσουμε
γιατί θέλουμε
να σώσουμε
τους Αθώους
που δεν μπορούν
να προστατευτούν
από μόνοι τους
γι’ αυτό
μη μας καθυστερείς
με ανούσια.