57956 - Η σκωτική παρτίδα

Ν. Λυγερός

Η σκωτική παρτίδα
δεν είναι μόνο
άνοιγμα
για μας
αφού ακόμα
θυμόμαστε
πως ο Kasparov
επανέφερε
τη μνήμη
του Tsigorine
στη New York
και τη Lyon
το 1990.