57957 - Το γκαμπίτ του βασιλιά

Ν. Λυγερός

Το γκαμπίτ του βασιλιά
έχει δομικά
προβλήματα
που έχει ήδη
εντοπίσει
η θεωρία
σε αρκετές
από τις βαριάντες του
που τελικά
δεν λειτουργούν
αποτελεσματικά.