57958 - Σιγά σιγά ο μαθητής

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά ο μαθητής
αποκτά εικόνες
για το σκάκι
και βλέπει
πώς λειτουργούν
δομικά
τα ανοιχτά
ανοίγματα
από το παρελθόν.