57964 - Το άσμα του παρελθόντος

Ν. Λυγερός

Το άσμα του παρελθόντος
μας αγγίζει
όλο
και περισσότερο
γιατί βλέπουμε
καλύτερα
τις εικόνες του
μέσω
των συνθέσεων
του μέλλοντος
λόγω γέφυρας.