57975 - Τα σταυραδέρφια

Ν. Λυγερός

Τα σταυραδέρφια
της επανάστασης
δεν είναι μόνο
ιστορία
αλλά και ουσία
για τον αγώνα
αφού αυτή
είναι η γνήσια
οικογένεια
της ανάγκης
και της επιλογής.