57977 - Το ύπουλο ύφος

Ν. Λυγερός

Το ύπουλο ύφος
των Τούρκων
που θέλουν
να κλέψουν
το πτώμα
του φίλου
του κλέφτη
είναι ενδεικτικό
για τη συνέχεια
του έργου
της ανάγκης.