57979 - Η θυσία

Ν. Λυγερός

Η θυσία
του μαχητή
δεν πρέπει
να είναι
άχρηστη
για τον πολεμιστή
που συνεχίζει
τον αγώνα
ενάντια
στη βαρβαρότητα
αλλιώς
είναι επικίνδυνη.