57982 - Ο περιορισμός

Ν. Λυγερός

Ο περιορισμός
της σκέψης
δεν παράγει
νέα σκέψη
και εκφυλίζει
την ιστορική.
Γι’ αυτό αν ξεχνάς
τον Χρόνο
και τη Γη
δηλαδή
εκεί που ζει
η Ανθρωπότητα
τότε
πώς θες
να είσαι
ανθρώπινος.