57994 - Μέσω βαθύτητας

Ν. Λυγερός

Μέσω βαθύτητας
μπορείς
να βάζεις
στη θέση τους
όσους νομίζουν
πως έχουν
δικαίωμα
να βρίζουν
την Ανθρωπότητα
χωρίς κανένα
κόστος.