57995 - Η προστασία

Ν. Λυγερός

Η προστασία
των δεδομένων
της Ανθρωπότητας
μπορεί να είναι
από τα πιο σημαντικά
θέματα
για το μέλλον
αφού είναι
ήδη από τώρα
θησαυρός.