57996 - Με το παρελθόν

Ν. Λυγερός

Με το παρελθόν
μπορείς
να βρεις
την ιστορία
αλλά
δεν είναι
όλο
ιστορία
όπως οι πληροφορίες
δεν είναι
γνώσεις.