57997 - Υπερδομικά

Ν. Λυγερός

Υπερδομικά
εξέτασε
τα προβλήματα
της Ανθρωπότητας
για να βοηθήσεις
πραγματικά
στην εξέλιξή της
αλλιώς
θα παραμείνεις
σ’ ένα επίπεδο
περιορισμένο.