58000 - Η στρατηγική τελεολογία

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική τελεολογία
σε οδηγεί
αναπόφευκτα
στη σκληρή
καταγραφή
της ιστορίας
για να μη χαθεί
με τις επιθέσεις
που δέχεται
από τη βαρβαρότητα.