58001 - Μη θεωρείς

Ν. Λυγερός

Μη θεωρείς
ότι το θέμα
της αγγλικής
εκδοχής
του κορωνοϊού
είναι μόνο
μια λεπτομέρεια
για το μέλλον
του αγώνα
της Ανθρωπότητας
ενάντια
στην πανδημία.