58003 - Η κατάσταση

Ν. Λυγερός

Η κατάσταση
της πανδημίας
στην Αγγλία
είναι πέρα
της κρίσης
και φαίνεται
ότι το κυρίαρχο
εργαλείο
αντίστασης
είναι το εμβόλιο.