58004 - Παλαιότερα

Ν. Λυγερός

Παλαιότερα
κοιτάζαμε
την Ιταλία
και την Ισπανία
λόγω της επίθεσης
της Κίνας
τώρα βλέπουμε
το ανάλογο
με την Αγγλία
ας μην περιμένουμε
με τον ίδιο τρόπο.